Voorwaarden
!
!

BESTEL- EN BETAALCONDITIES
Door uw bestelling geeft u aan met de algemene voorwaarden en condities van Ruitersport Het Ruitertje akkoord te gaan.De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail. Ruitersport Het Ruitertje behoudt zich het recht voor de bestelling aan te houden of te annuleren indien:

  • de naam- en/of adresgegevens van de klant nog verifieert moeten worden
  • producten al dan niet tijdelijk, niet leverbaar zijn
  • betaling niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden

Indien één van deze situaties zich voordoet neemt Ruitersport Het Ruitertje zo spoedig mogelijk contact op met de klant (zie verder ook onder Leveringscondities).

Alle prijzen op de website van Ruitersport Het Ruitertje zijn in euro's (€). Prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendkosten. Betalingen in andere valuta worden in principe niet geaccepteerd. Verzendkosten staan vermeld op de website en zijn volgens de tarieven van TPG. Prijswijzigingen door TPG voorbehouden. Prijs- en voorraad informatie op de website van Ruitersport Het Ruitertje kunnen zonder vooraankondiging worden gewijzigd. Ter verwerking van bestelling en betaling dient de klant de volgende informatie te verstrekken:- naam incl. voorletters- verzendadres- email adres- indien betaling per bank:" bankrekening" naam rekeninghouder.


LEVERINGSCONDITIES
Alle producten van Ruitersport Het Ruitertje zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een product tijdelijk niet in voorraad is. In dat geval wordt de klant hierover binnen 2 weken bericht en houdt Ruitersport Het Ruitertje uw bestelling aan. In dit bericht zal tevens worden aangegeven wat de verwachte levertijd zal zijn. Indien nalevering niet mogelijk is, komt uw bestelling te vervallen en wordt uw betaling per ommegaande gerestitueerd.

Levering binnen Nederland vindt uiterlijk plaats binnen 21 dagen nadat de betaling definitief is geworden en producten voorradig zijn.

Voor levering buiten Nederland neemt Ruitersport Het Ruitertje contact op met de klant om over leveringswijze, leveringstermijn en kosten afspraken te maken.

Alle hier vermelde termijnen zijn indicatief en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid van Ruitersport Het Ruitertje

Alle transacties met Ruitersport Het Ruitertje worden als rechtsgeldig beschouwd zodra de betaling definitief is geworden. Klanten van Ruitersport het Ruitertje hebben het recht producten binnen 7 werkdagen na ontvangst te retourneren indien deze niet aan de verwachtingen voldoen mits dit binnen 24 uur na ontvangst bij Ruitersport Het Ruitertje gemeld is.


Restitutie van de betaling zal plaatsvinden na ontvangst van de producten door Ruitersport Het Ruitertje, onder aftrek van de door Ruitersport Het Ruitertje gemaakte kosten van verzending en uitsluitend indien de producten niet zijn gebruikt, onbeschadigd zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd.

De kosten van retourzending zijn voor rekening van de klant.

Ingeval een bestelling wordt geplaatst ten behoeve van een derde is Ruitersport Het Ruitertje niet verantwoordelijk voor de juistheid van de naam- en/of adresgegevens van deze derde.


DISCLAIMER
De inhoud van de Ruitersport Het Ruitertje website alsmede de inhoud van andere uitingen van Ruitersport Het Ruitertje op Internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.

Ruitersport Het Ruitertje kan echter geen 100% garantie geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Ruitersport Het Ruitertje is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

De inhoud van de Ruitersport Het Ruitertje website kan zonder vooraankondiging gewijzigd worden.

Bezoekers c.g. klanten van de Ruitersport Het Ruitertje website dienen zich te overtuigen van de juistheid en bruikbaarheid van de informatie op de website. In geval van twijfel raden wij u aan contact op te nemen met Ruitersport Het Ruitertje via
info@hetruitertje.nl

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden kunnen plaatsvinden zonder vooraankondiging. Het verdient aanbeveling dat klanten regelmatig deze voorwaarden lezen om op de hoogte te blijven van aanpassingen.

Voor opmerkingen over Ruitersport Het Ruitertje Algemene Voorwaarden kunt u contact opnemen met Ruitersport Het Ruitertje via
info@hetruitertje.nl